Privacybeleid

Privacy Verklaring

 Cotton & Lace, gevestigd aan IJsvogelstraat 20, 5106 NT Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://CottonandLace.nl

IJsvogelstraat 20
5106 NT Dongen
0647508442

Manon van der Weegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Cotton & Lace.
Zij is te bereiken via: manon@CottonandLace.nl

Persoonsgegevens die Cotton & Lace verwerkt
Cotton & Lace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens voor het verzenden van bestelde producten en het aanmaken van facturen en/of offertes
• Adreslijsten die je uploadt
• Teksten die je plaatst in je kaartje zoals namen, geboortedatum, geboortegegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer
• IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Door het bewaren van de geboortekaartjes die in opdracht gemaakt zijn, is Cotton & Lace in het bezit van gevoelige informatie van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens zijn niet zichtbaar op de website en zal enkel getoond worden op beurzen waar de kaarten zichtbaar zullen zijn.
Wanneer er voorbeeldkaartjes verzonden worden naar derden worden al deze gegevens onleesbaar gemaakt m.u.v. de voornaam, tijdstip geboorte, gewicht en lengte van de baby.

Doel waarom Cotton & Lace deze persoonsgegevens verzamelt
Cotton & Lace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om producten en diensten bij je af te leveren

Cotton & Lace verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bewaartermijn

Cotton & Lace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we ten minste 7 jaar, onder ander om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

De geboortekaartjes en trouwkaarten behoren tot een portfolio en de gegevens op deze kaarten zullen enkel verwijderd worden mits hier toe een verzoek wordt ingediend. Na dit verzoek zullen op alle geboortekaartjes en trouwkaarten de persoonsgegeven onleesbaar worden gemaakt. Zie kop “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken” om te lezen voor welke doeleinden de geboortekaartjes met gegevens worden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cotton & Lace verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en zullen niet verder verspreid worden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cotton & Lace gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cotton & Lace gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google en/of sociale media-bedrijven.
Klik hier om een overzicht te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cotton & Lace en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@CottonandLace.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Cotton & Lace wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cotton & Lace neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via: info@CottonandLace.nl.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij behouden te alle tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.